درمان بی خوابی با گیاهان دارویی

رفع بی خوابی با استفاده از گیاهان دارویی خواب آور

در دنیای ماشینی امروز ، اضطراب ، استرس ، مشغله های فکری  و بسیاری عوامل دیگر دست به دست داده اند تا دچار کم خوابی و بی خوابی شویم . بی خوابی یکی از مشکلات آزار دهنده می باشد که روی تمام رفتار های دیگر در طول روز تاثیر می گذارد .


ادامه مطلب
(۰)
زکام

زکام چیست

مغز ترشحات مختلفی از خود بروز می دهد . ترشحاتی که از بینی خارج می شود زکام نام دارد  که ممکن است سر منشا بیماری های مختلفی باشد ؛


ادامه مطلب

(۰)
گیاهان دارویی مردم آمریکا

گیاهان دارویی مورد استفاده توسط بومیان آمریکا

تقریبا در کل جهان مردم درک کرده اند که گیاهان دارویی و استفاده از آنها در بهبود بیماری ها بسیار موثر می باشد و پایه و اساس طب مدرن می باشد. بسیاری از داروهای مدرن و شیمیایی


ادامه مطلب

(۰)