کلپوره

خواص کلپوره در طب سنتی

کلپوره گیاهی پر خاصیت اما ناشناخته است . این گیاه علفی ارتفاعی برابر با ۱۰ تا ۳۵ سانتی متر دارد . این گیاه پنبه ای مانند برگ های دراز و باریکی  دارد که پوشیده از کرک است .


ادامه مطلب

(۰)