بادیان ختایی

بادیان ختایی چیست

بادیان ختایی گیاه دارویی است که بسیار شبیه آنیسون است . این گیاه که میوه هایی ستاره شکل دارد با نام های دیگری چون آنیسون ستاره ای ، آنیسون بَرّی نیز شهرت دارد . انیسون ستاره ای نوعی ادویه محسوب می شود


ادامه مطلب

(۰)
آنیسون

خواص گیاه دارویی آنیسون

آنیسون گیاهی یک ساله که ارتفاعی برابر با نیم متر دارد یکی از گیاهان دارویی می باشد که با آن آشنا می شویم . آنیسون (Pimpinella anisum  ) که با نام هی دیگری چون آنیوس ، کمون حلو ، نیوس بادیان رومی ،


ادامه مطلب

(۰)