استویا جایگزین قند

استویا ، گیاهی شیرین جایگزین قند تصفیه شده

در ایران معمول است ، هنگام نوشیدن چای یا نوشیدنی های گرم ، آن را به همراه قند مصرف می کنند . اما همه ما به مضرات استفاده از قند آشنایی داریم . استویا نام گیاهی است که می تواند جایگزین مناسبی برای شرین های پر کالری باشد .


ادامه مطلب
(۰)