سپستان

درخت سپستان

سپستان یا انبو نام درختی است که اکثرا در نواحی جنوبی می روید . سپستان برای رویش حساسیت خاصی ندارد و در اکثر خاک ها می روید . هرچه رطوبت بیشتر باشد این گیاه بهتر رشد خواهد کرد .


ادامه مطلب

(۰)