رازیانه

فواید جالب رازیانه

خواص گیاهان دارویی امروزه بر همگان اثبات شده است .یکی از گیاهان دارویی رازیانه می باشد . این گیاه دارای ارتفاعی برابر با ۲ متر می باشد و برگ های نازک و نرمی دارد .  این گیاه گل های خوشه ای زرد رنگی دارد که در انتهای ساقه هستند .


ادامه مطلب

(۰)