چهل گیاه

چهل گیاه چیست

چهل گیاه یکی از عرقیات بسیار مفید برای انواع ناراحتی های گوارشی است . این عرق که حاصل مخلوط و فرآوری شدن بیش از ۴۰ گیاه مختلف است متاسفانه آن چنان شناخته شده نمی باشد .


ادامه مطلب

(۰)