مخلصه

خواص مخلصه

مخلصه ( Pyrethrum roseum ) یکی از گیاهان شناخته شده در زمینه طب سنتی است . این گیاه با نام های گشنیز کوهی ، تریاق کوهی ، از لبلاب اخرش ،  گیاه نوروزی ، محاجم ،  قلیحه ، جوز آرمانیوس ، لبلاب اخرش و الاطینی نیز شناخته می شود .


ادامه مطلب

(۰)