خار شتر

خواص درمانی خار شتر

خار شتر یا باآدور (Alhagi maurorum ) یکی از گیاهان مورد استفاده در طب سنتی می باشد . این گیاه که ارتفاعی برابر با ۵۰ تا ۱۵۰ سانتی متر دارد . این گیاه برگ هایی بیضی شکل و ساقه های این گیاه سبز رنگ و خار های تیزی به رنگ زرد روی آن قرار دارد .


ادامه مطلب

(۰)