گل سپاسی

گل سپاسی

گل سپاسی از جمله گیاهان دارویی بسیار قدیمی می باشد . این گل دارای پراکندگی بسیار گسترده  و تنوع متعددی می باشد . زکرایای رازی از این گل برای درمان بسیاری بیماری ها استفاده می کرده است .


ادامه مطلب

(۰)