آلوئه ورا

آلوئه ورا

آلوئه ورا گیاهی با نام های صبر زرد طبی ، شب یار ، چادُروار ، صبر سقوطری ، صبر، صبر کموار، صبر زرد ، ازوال ، ازواد زرد خزانه ، مقر ، ایلوا ، صبارا ، آلوئه کوراسائو ، آلوئه هندی ، آلوئه بارباد ، الوا ، صباره ، برمس ، سولع ، مقرا ، چادروا و صعدنا می باشد .


ادامه مطلب

(۰)