بادیان ختایی

بادیان ختایی چیست

بادیان ختایی گیاه دارویی است که بسیار شبیه آنیسون است . این گیاه که میوه هایی ستاره شکل دارد با نام های دیگری چون آنیسون ستاره ای ، آنیسون بَرّی نیز شهرت دارد . انیسون ستاره ای نوعی ادویه محسوب می شود


ادامه مطلب

(۰)