گیاه دارویی بسفایج

بسفایج گیاهی دارویی در شمال کشور

بسفایج یا بسپایج یکی از گیاهان دارویی مورد استفاده در طب سنتی می باشد . این گیاه علاقه به رشد در زمین های مرطوب دارد . از این رو در شمال ایران به هر نقطه نگاه کنید می توانید این گیاه را پیدا کنید ، روی دیوار ها ، روی سنگ ، کنار درز دیوار ها و … .


ادامه مطلب

(۰)