پنیرک

پنیرک

پنیرک (Malvaceace  ) گیاهی با ارتفاع ۱۰ الی ۱۵ سانتی متر می باشد . این گیاه  دارای شاخه های متعدد و منشعب و گل هایی در اندازه های متوسط به رنگ آبی ، صورتی و بنفش می باشد .


ادامه مطلب

(۰)