بید کاسنی

بید کاسنی

بید کاسنی یک گیاه دارویی با گل های آبی رنگ است که در طب سنتی جایگاه منحصر به فردی دارد . ارتفاع کاسنی حدود ۱ متر است این گیاه که عموما در فصل بهار رشد می کند و گل می دهد دارای رشه هایی عمیق و برگ هایی با بریدگی مثلثی مانند می باشد .


ادامه مطلب

(۰)