برگ زیتون

جوشانده برگ زیتون

برگ  زیتون همانند روغن زیتون که برای همگان نام آشنا می باشد ، دارای خواص درمانی بسیاری می باشد . در برگ های زیتون ترکیبات و موادی موجود است که از آن برای درمان بسیاری از بیماری ها استفاده می شد .


ادامه مطلب

(۰)