زیره سیاه

فواید و مضرات زیره سیاه

از جمله گیاهان دارویی که در تهیه غذا نیز کاربرد دارد زیره سیاه است . زیره گیاهی است با ارتفاعی بین ۳۰ تا ۸۰ سانتی متر که دارای ساقه هایی کشیده ، شفاف و بدون کرک . برگ های زیره دارای‌ دمبرگ‌ کوتاهی‌ است‌ که ‌انتهای‌ آن‌ به‌صورت‌ غلافی‌ ساقه‌ را فرامی‌گیرد .


ادامه مطلب

(۰)
قنطوریون

فواید قنطوریون

قنطوریون به دو نوع قنطوریون صغیر و کبیر موجود می باشد . قنطوریون صغیر از قنطوریون کبیر کوچک تر و لطیف تر است . قنطوریون کبیر قوی تر و تاثیرات آن به مراتب بیشتر است .


ادامه مطلب

(۰)