زیره سیاه

فواید و مضرات زیره سیاه

از جمله گیاهان دارویی که در تهیه غذا نیز کاربرد دارد زیره سیاه است . زیره گیاهی است با ارتفاعی بین ۳۰ تا ۸۰ سانتی متر که دارای ساقه هایی کشیده ، شفاف و بدون کرک . برگ های زیره دارای‌ دمبرگ‌ کوتاهی‌ است‌ که ‌انتهای‌ آن‌ به‌صورت‌ غلافی‌ ساقه‌ را فرامی‌گیرد .


ادامه مطلب

(۰)